Кагарлицький районний центр зайнятості

09200, м. Кагарлик, вул.Воровського 6, тел/факс 6-08-40


Кагарлицький районний центр зайнятості є органом державної служби зайнятості, на який покладаються функції робочого органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у Кагарлицькому районі. Центр підпорядковується та підзвітний Київському обласному центру зайнятості.

Центр забезпечує реалізацію завдань, пов’язаних із соціальним захистом населення від безробіття, сприянням громадянам у підборі підходящої роботи, наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, професійної орієнтації, наданням послуг роботодавцям щодо добору працівників та інформаційно-консультаційних послуг, а також реалізацією інших завдань, визначених законодавством у сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Мінпраці, Статутом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, рішеннями наглядової ради та правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами, наказами, розпорядженнями та інструкціями Державного центру зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, наказами регіонального центру зайнятості, розпорядженнями голів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

Основними послугами, які надає центр зайнятості є:

 • 1) здійснює облік осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, наданих їм послуг, реєстрацію громадян у встановленому порядку як таких, що шукають роботу, та безробітних;
 • 2) виплачує матеріальне забезпечення на випадок безробіття та надає соціальні послуги в установленому законодавством порядку;
 • 3) формує банк даних про вільні робочі місця (вакансії) на підставі інформації роботодавців, забезпечує вільний доступ до цієї інформації особам, які звертаються до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, та сприяє роботодавцям у підборі працівників;
 • 4) консультує громадян, власників підприємств, установ і організацій або уповноважені ними органи, а також фізичних осіб, які використовують найману працю, які звертаються до служби зайнятості, про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги, що ставляться до професії, та з інших питань, що є корисними для сприяння зайнятості населення;
 • 5) вивчає потребу підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, у працівниках за їх професійним складом та визначає на цій основі обсяги і напрями профорієнтаційної роботи, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення;
 • 6) здійснює заходи щодо організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних громадян у системі служби зайнятості на базі професійно-технічних, вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;
 • 7) здійснює заходи з професійної орієнтації населення;
 • 8) здійснює надання дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, відповідно до чинного законодавства;
 • 9) бере участь у організації оплачуваних громадських робіт для населення, укладає договори з роботодавцями про їх організацію і проведення, здійснює направлення громадян на такі роботи, а також проводить фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних;
 • 10) вносить до місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад подання про встановлення квоти робочих місць для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від форм власності та організаційних форм з чисельністю працюючих понад 20 осіб для бронювання ними до 5 відсотків загальної кількості робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості;
 • 11) здійснює профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків;
 • 12) контролює правильність витрат за страхуванням на випадок безробіття та проводить розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення;
 • 13) стягує в установленому порядку штрафні санкції з роботодавців та застрахованих осіб за порушення вимог законодавства у сфері зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
 • 14) провадить збір страхових внесків, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі тих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав;
 • 15) контролює правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків на період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі тих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав;
 • 16) здійснює реєстрацію трудових договорів між працівниками і фізичними особами;
 • 17) здійснює у порядку, встановленому законодавством, збір та опрацювання адміністративних даних щодо діяльності центру зайнятості;
 • 18) проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань зайнятості населення і загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, використовуючи для цього засоби масової інформації;
 • 19) бере участь у розробці та виконанні заходів територіальних програм зайнятості населення;
 • 20) представляє інтереси Фонду в судових та інших органах;
 • 21) представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань соціального захисту, а також органами соціального страхування на випадок безробіття зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана із захистом соціальних прав людини;
 • 22) вживає заходів для створення та утримання в належному стані власної матеріальної бази;
 • 23) виконує доручення відповідного регіонального центру зайнятості, надані в межах його повноважень;
 • 24) виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

Діяльність центру фінансується за рахунок коштів Фонду.


Додаткова інформація