Служба у справах дітей та сім'ї
Кагарлицької районної державної адміністрації


Якщо Ви бажаєте отримати безкоштовну інформаційну та правову допомогу з питань:

 • усиновлення;
 • встановлення опіки/піклування;
 • створення прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу та влаштування до них дітей;
 • надання дозволу на вчинення правочинів від імені дітей,

та з інших питань дотримання прав та законних інтересів неповнолітніх, звертайтеся за адресою:
м. Кагарлик
Пл. Незалежності,1
тел. 6-12-03
щодня з 9.00 до 16.00


На виконання вимог Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини", Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України в Кагарлицькому районі проводиться активна робота з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах та не взмозі подолати їх самостійно.
На даний час на обліку служби у справах дітей Кагарлицької районної державної адміністрації перебуває 75 сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. В цих сім'ях виховується 151 дитина.
На обліку служби у справах дітей перебуває 72 дитини без батьківської опіки, з них 20 дітей-сиріт та 52 дітей, позбавлених батьківського піклування.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОПІКИ, ПІКЛУВАННЯ

Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням районної, держадміністрації за наявності документів, або судом.
Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
 • копію паспорта;
 • висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою згідно з додатком 5;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.
- 14 дітей віком від 10 до 16 років, які проживають в Буртівському дитячому будинку «Сонечко», чекають на чуйних людей, які б дали їм сімейний затишок.


Процедура усиновлення дитини громадянами України, які проживають в Україні

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання. До заяви додаються такі документи:

 • 1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • 1) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
 • 2) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 • 3) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою;
 • 4) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
 • 5) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • 6) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника служби у справах дітей документами.
Кандидати в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, можуть звернутися до Міністерства молоді, сім’ї та гендерної політики АР Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської держадміністрації для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, або за їх бажанням до Департаменту для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку.
Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам, в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею.
Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більше як на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі.
Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання дитини.
Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її. Заява складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік, місце проживання дитини.
Керівник дитячого закладу чи особа, в яких проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає такі документи:

 • 1) копію свідоцтва про народження дитини;
 • 2) копію свідоцтва про смерть батьків дитини або копію рішення суду про позбавлення їх батьківських прав чи визнання недієздатними;
 • 3) копію нотаріально засвідченої згоди батьків, опікуна чи піклувальника дитини на її усиновлення;
 • 4) повідомлення закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому проживає дитина, не надається;
 • 6) копію висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
 • 7) акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною;

Копії документів, засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою закладу.
Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та вищезазначених документів, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду.
Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини.
Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.


Додаткова інформація