Зміни у порядку надання субсидій

10 05 2017Насамперед, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу зареєстрованих осіб за чотири квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

Для осіб, які протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такими особами доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується:

-         на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

-         на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

При цьому розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують природній газ, електричну енергію для індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Для орендарів житлового приміщення (будинку) субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається за наявності договору найму (оренди) з місця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди). На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

У разі реєстрації місця перебування особи субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місця звернення на строк, що не перевищує шести місяців з дати реєстрації місця перебування. На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням громадянина після продовження строку реєстрації місця перебування.

Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді (крім орендарів житлового приміщення, осіб, яким субсидія була призначена за зареєстрованим місцем перебування та осіб, які звертаються за субсидією на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива). Для цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення збирають необхідну інформацію без звернення громадян. У разі отримання інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається. Якщо протягом двох місяців з дати інформування про не призначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтверджує сплату заборгованості або укладання договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладання договору.

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендар – про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримування житлово-комунальних послуг, умов їх надання, підприємств-виробників виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг, шляхом подання відповідних документів. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація.

Частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо,-електропостачання (для індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 квт.год електричної енергії (в разі використання природного газу /електричної енергії для індивідуального опалення) перераховується на особовий рахунок одержаної субсидії в банківській установі на підставі списків таких осіб, які подаються до 1 червня поточного року підприємствами-виробниками / виконавцями послуг з газо,- електропостачання в паперовому та електронному вигляді структурному підрозділу з питань соціального захисту населення та в яких зазначається сума невикористаної субсидії. Перерахування частини невикористаної субсидії на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі особистої заяви одержувача, поданої до 1 вересня поточного року.

Сума субсидії, перерахованої / виплаченої надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміну складу сім”ї зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу, переліку отримування житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень повертається за вимогою управління соціального захисту населення, або безпосередньо отримувача, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах – виробниках / виконавцях житлово-комунальних послуг.

Для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб, зазначена норма становить 75 кв метрів на домогосподарство. Цей пункт не застосовується до громадян, в яких відсутні засобі обліку.

  

Начальник управління
соціального захисту населення                                                  О.І.Дячок

Додаткова інформація