Проводиться набір на навчання

В Національному університеті біоресурсів і природокористування України проводиться набір на навчання за магістерською програмою спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за освітньо-професійною програмою "Дорадництво" строком - 1,5 року на стаціонарній або заочній формі навчання.

Додаткова інформація: (044) 527-80-61, Кафедра аграрного консалтингу та сервісу НУБІП України, http://nubip.edu.ua

Додаткова інформація