Відділ
житлово-комунального господарства
та розвитку інфраструктури Кагарлицької районної державної адміністрації


Адреса: 09200, м. Кагарлик, Київської області, пл. Незалежності, 1
тел. (04573) 5-16-87

Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 р. № 777 «Про затвердження типових положень про управління (відділ) житлово-комунального господарства обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації» та розпорядження голови Кагарлицької районної державної адміністрації від 13.05.2009 р. № 339 «Про внесення змін до структури Кагарлицької районної державної адміністрації» розпорядженням голови Кагарлицької районної державної адміністрації від 05.06.2009 р. № 463 затверджено Положення про відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Кагарлицької районної державної адміністрації.

Відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Кагарлицької районної державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та головному управлінню житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами президента, Кабінету Міністрів України, Наказами Держжитлокомунгоспу, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної ради, наказами начальника головного управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, а також Положення про відділ.

Основними завданнями відділу є:

  • забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;
  • аналіз стану житлово-комунального господарства району та підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування районних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;
  • організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
  • забезпечення додержання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;
  • координація діяльності відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;
  • сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;
  • здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою;
  • вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.

 


Додаткова інформація