Відділ містобудування
та архітектури Кагарлицької районної державної адміністрації


Адреса: 09200, м. Кагарлик, Київської області, пл. Незалежності, 1
тел. (04573) 5-16-87

Відділ містобудування та архітектури Кагарлицької районної державної адміністрації (далі – відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації та управлінню містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів Київської обласної та Кагарлицької районної державних адміністрацій, рішеннями Київської обласної та Кагарлицької районної рад, наказами начальника управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.

Згідно штатного розпису адміністрації, відділ складається з 1 особи– начальника відділу, який за посадою є головним архітектором Кагарлицького району.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає райдержадміністрації пропозиції з цих питань;
 • готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку Кагарлицького району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до райдержадміністрації;
 • розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до райдержадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість проведення на них позапланової містобудівної діяльності;
 • веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території Кагарлицького району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, організовує її розроблення і проведення експертизи;
 • у разі відсутності місцевих правил забудови, надає власникам або користувачам земельних ділянок, розташованих в населених пунктах Кагарлицького району будівельні паспорти на проектування об’єктів містобудування у порядку, встановленому регіональними правилами забудови;
 • готує завдання на проектування об’єкта містобудування відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;
 • бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб на території Кагарлицького району;
 • розробляє і подає виконавчим органам міської та сільських рад пропозиції щодо розміщення будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;
 • погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;
 • надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території Кагарлицького району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;
 • координує на території Кагарлицького району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;
 • організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території Кагарлицького району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах;
 • контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів міської та сільських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;
 • розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
 • виконує інші функції відповідно до законодавства.

 


Додаткова інформація