Обсяг реалізованої промислової продукції по містах та районах у 2016 році

  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу1
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції

Київська область

82551932,8 100,0
м.Біла Церква 12985390,3 15,7
м.Березань 991327,4 1,2
м.Бориспіль 2019292,1 2,4
м.Бровари 4555777,6 5,5
м.Васильків 830621,9 1,0
м.Буча 306685,1 0,4
м.Ірпінь 2903285,9 3,5
м.П. Хмельницький 589678,9 0,7
м.Фастів 2263012,5 2,7
м.Ржищів 76994,8 0,1
м.Славутич 473349,8 0,6
м.Обухів 5826158,1 7,1
   райони    
Баришівський 248461,4 0,3
Білоцерківський 1322445,7 1,6
Богуславський 297174,0 0,4
Бориспільський 924728,3 1,1
Бородянський 1431012,2 1,7
Броварський 5412155,3 6,6
Васильківський 1529567,6 1,9
Володарський 164599,7 0,2
Вишгородський 6353655,2 7,7
Згурівський 463514,9 0,6
Іванківський 53079,7 0,1
Кагарлицький 575940,1 0,7
К.Святошинський 10393053,0 12,6
Макарівський 1594280,8 1,9
Миронівський 8811672,5 10,7
Обухівський 4334406,1 5,3
П.Хмельницький 714265,0 0,9
Поліський
Рокитнянський 203233,8 0,2
Сквирський 1238177,1 1,5
Ставищенський 39403,3 0,0
Таращанський 133979,6 0,2
Тетіївський 267412,6 0,3
Фастівський 261034,5 0,3
Яготинський 1963106,0 2,4

1 Інформація надана за секціями В, С, Д, Е.

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягів реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності.

Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами України у 2016 році

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

у 2016 році

млн.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Україна1 1765582,8 100,0
Вінницька 53552,2 3,0
Волинська 22096,4 1,2
Дніпропетровська 324207,2 18,4
Донецька2 208013,9 11,8
Житомирська 30360,2 1,7
Закарпатська 17586,6 1,0
Запорізька 143204,6 8,1
Івано–Франківська 35034,8 2,0
Київська 82551,9 4,7
Кіровоградська 22849,4 1,3
Луганська2 36908,2 2,1
Львівська 67342,3 3,8
Миколаївська 44737,4 2,5
Одеська 45277,6 2,6
Полтавська 125599,1 7,1
Рівненська 29572,9 1,7
Сумська 34646,9 1,9
Тернопільська 15666,1 0,9
Харківська 130617,6 7,4
Херсонська 23512,7 1,3
Хмельницька 32960,6 1,9
Черкаська 52563,5 3,0
Чернівецька 8631,4 0,5
Чернігівська 22675,2 1,3
м.Київ 148250,4 8,4

1ОбсягреалізованоїпромисловоїпродукціїпоУкраїнівключаєданіпопідприємствах, якіподаютьконсолідованізвіти (безрозподілузарегіонами).

2 Дані можуть бути уточнені.

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності в Україні1 у 2016році

  Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

у 2016 році

З нього

обсяг продукції,

реалізованої за

межі країни

млн.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

млн.грн

у % до обсягу

реалізованої промислової продукції     за видом діяльності

Промисловість B+C+D+Е 1765582,8 100,0 466619,7 26,4
Добувна та переробна промисловість B+C 1366826,2 77,4 465410,0 34,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 229770,8 13,0 57063,4 24,8
з неї          
Добування кам’яного та бурого вугілля 05 41495,5 2,3 31,9 0,1
Добування сирої нафти та природного газу 06 82973,5 4,7
Добування металевих руд 07 89280,3 5,1 51446,3 57,6
Переробна промисловість С 1137055,4 64,4 408346,6 35,9
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10–12 381129,8 21,6 91284,8 24,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13–15 16848,6 1,0 7300,8 43,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16–18 60516,1 3,4 21086,4 34,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 58599,0 3,3 2775,4 4,7
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 56264,6 3,2 14166,8 25,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 24966,0 1,4 3018,4 12,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 90069,3 5,1 12378,9 13,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 24, 25 302872,6 17,1 189403,7 62,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26–30 116333,5 6,6 55118,0 47,4
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 26 9637,3 0,5 3448,9 35,8
виробництво електричного устатковання 27 24242,5 1,4 8838,7 36,5
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 28 44459,4 2,5 21478,2 48,3
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 29, 30 37994,3 2,2 21352,2 56,2
Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 31–33 29455,9 1,7 11813,4 40,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 379682,0 21,5 1062,3 0,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Е 19074,6 1,1 147,4 0,8
з нього          
Забір, очищення та постачання води 36 7963,6 0,5

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції в Україні розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах).

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.