Заробітна плата у Київській області у березні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у березні 2017р. становила 6990 грн, що в 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно із лютим 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 9,8%
За останні 12 місяців (відносно березня 2016р.) номінальна заробітна плата зросла на 40,5%.

Динаміка середньої заробітної плати у 2016-2017 роках

16 05 2017 3

Реальна заробітна плата у березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. збільшилася на 7,7%, а відносно березня 2016 р. – на 21,4 %.

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Методологія та визначення

Номінальна заробітна платавключає тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.

Реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.

Індекс реальної заробітної плати розраховується шляхом ділення індексу нарахованої номінальної заробітної плати (без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору) на індекс споживчих цін.