Зовнішня торгівля товарами Київської області у І півріччі 2017 року

Обсяг експорту товарів Київської області у І півріччі 2017р. становив
929,8 млн.дол. США, імпорту – 1606,3 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2016р. експорт збільшився на 28,2% (на 204,4 млн.дол.), імпорт – на 16,3% (на 224,8 млн.дол.). Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 676,5 млн.дол.
(у І півріччі 2016р. також негативне – 656,1 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,58 (у І півріччі 2016р. – 0,53).

Зовнішньоторговельні операції з товарами проводилися з партнерами із
166 країн світу.

Темпи зростання (зниження) експорту товарів (у % до відповідного періоду попереднього року,наростаючим підсумком)

04 09 2017

Темпи зростання (зниження) імпорту товарів (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

04 09 2017 2

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
302,7 млн.дол., або 32,6% від загального обсягу експорту області, та збільшився порівняно з І півріччям 2016р. на 20,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Індії – 8,4% від загального обсягу експорту, Єгипту – 8,3%, Нідерландів – 7,6%, Німеччини – 6,6%, Китаю – 6,3%, Російської Федерації – 6,1%, Польщі – 3,8% та Іспанії – 3,3%.

Основу товарної структури експорту області складали живi тварини; продукти тваринного походження (22,0% від загального обсягу експорту), продукти рослинного походження (19,7%), жири та олії тваринного або рослинного походження (16,9%), готові харчові продукти (10,0%), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (6,4%), маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (5,3%), полiмернi матеріали, пластмаси та вироби з них (5,0%), недорогоцінні метали та вироби з них (4,1%).

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 834,3 млн.дол., або 51,9% від загального обсягу імпорту, та збільшився проти І півріччя 2016р. на 13,6%.

Найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 17,2% від загального обсягу імпорту, США – 10,3%, Китаю – 8,7%, Російської Федерації – 7,7%, Польщі – 7,2%, Франції – 4,1% та Білорусі – 3,8%.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (18,2% від загального обсягу імпорту), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (15,4%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (14,5%), недорогоцінні метали та вироби з них (10,9%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (9,0%), готові харчові продукти (5,6%), продукти рослинного походження (5,4%), живi тварини; продукти тваринного походження (5,1%), мінеральні продукти (5,0%), маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (3,8%).

Більше інформації щодо географічної та товарної структур зовнішньої торгівлі наведено в додатках.

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Методологія та визначення

Експорт товарів – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.

Імпорт товарів – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, установлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання всіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Дані зі статистики зовнішньої торгівлі товарами формуються на основі адміністративних даних митних декларацій (Державна фіскальна служба України), довідки щодо експорту-імпорту газу природного (НАК "Нафтогаз України"), а також форм державних статистичних спостережень щодо експорту-імпорту товарів, що не проходять митного декларування, та товарів, придбаних у портах.

Облік товарів здійснюється на момент, коли вони ввозяться в межі або вивозяться за межі економічної території країни. Межі статистичної території країни співпадають з її економічною територією.

Для обліку експорту-імпорту товарів застосовується Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД): http://ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_ukzed_2016.htm

Географічний розподіл інформації щодо зовнішньої торгівлі товарами здійснено згідно з Класифікацією країн світу (КС) http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm

Статистична вартість розраховується шляхом перерахунку вартості товарів у долари США за курсом, установленим НБУ на день оформлення митних декларацій. Для товарів, які подаються за статистичними звітами, перерахунок вартості товарів у долари США здійснюється на основі середньомісячного та середньоквартального офіційних курсів валют, установлених НБУ.

Інформацію за результатами державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі товарами формують органи державної статистики по Україні в цілому та регіонах, за географічною та товарною структурою.

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/413/met_polog.zip

Довідка: тел. (044) 486-16-26

Більше інформації: http://www.kуіvobl.ukrstat.gov.ua ©Головне управління статистики у Київській області, 2017

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у І півріччі 2017 року

  Експорт Імпорт Сальдо  
тис.дол. США

у % до

І півріччя

2016

тис.дол. США

у % до

І півріччя

2016

 
Усього
929792,2 128,2 1606328,2 116,3 –676536,0  
у тому числі            
Австрiя 2584,8 151,3 23437,8 160,5 –20853,0  
Азербайджан 18607,1 178,0 77,0 40,6 18530,2  
Бельґiя 5491,2 168,8 26739,7 131,4 –21248,5  
Білорусь 25741,1 148,0 60581,2 109,0 –34840,1  
Велика Британія 1725,0 31,6 43539,5 152,4 –41814,4  
В’єтнам 4028,9 244,7 6616,0 96,8 –2587,2  
Грузія 11640,0 146,7 408,7 58,6 11231,3  
Данiя 7504,7 257,6 8451,7 61,2 –947,0  
Єгипет 77102,0 186,6 3826,9 119,2 73275,0  
Ізраїль 12251,5 307,4 3260,1 160,6 8991,4  
Iндiя 78004,5 187,9 24721,1 113,3 53283,4  
Iрак 11746,4 34,2 20,3 11726,1  
Iран, Ісламська Республiка 17018,1 138,4 449,6 105,2 16568,5  
Ірландія 3484,8 63,9 6643,3 91,8 –3158,4  
Iсландiя 1,7 10,1 9641,6 63,3 –9639,9  
Iспанiя 31071,7 105,8 26724,7 97,2 4347,0  
Iталiя 17216,9 52,9 41049,5 90,9 –23832,6  
Казахстан 20003,2 80,5 1785,1 172,9 18218,1  
Китай 58932,3 119,2 139151,7 92,5 –80219,4  
Корея, Республіка 7802,8 153,2 5433,5 122,0 2369,3  
Латвiя 5809,1 85,5 6552,2 111,6 –743,1  
Литва 9032,3 135,0 37448,9 177,7 –28416,6  
Молдова, Республіка 19629,1 116,8 1277,4 79,2 18351,7  
Нiдерланди 70902,6 249,3 39930,8 99,1 30971,8  
Нiмеччина 61792,7 111,3 275587,8 109,7 –213795,1
Норвеґія 56,6 709,5 28360,6 101,9 –28304,0  
Oб’єднанi Арабськi Емiрати 18549,1 138,1 709,5 49,6 17839,6  
Польща 35477,5 165,0 115586,3 123,2 –80108,9  
Портуґалiя 7904,0 131,3 3465,7 425,2 4438,3  
Російська Федерація 57076,4 129,9 123553,5 130,6 –66477,2  
Румунiя 15383,8 142,2 9865,1 95,1 5518,7  
Саудiвська Аравiя 13760,2 177,1 6753,0 108,9 7007,2  
Словаччина 6008,8 159,5 7402,9 121,0 –1394,1  
США 1271,3 52,2 166163,6 169,5 –164892,4  
Таїланд 3548,1 132,5 11980,0 169,8 –8431,9  
Туреччина 24420,2 136,5 46359,5 111,3 –21939,3  
Угорщина 2290,1 129,1 27345,8 118,2 –25055,6  
Фiнляндiя 2394,8 77,4 14954,5 121,5 –12559,7  
Францiя 4237,2 47,4 66042,6 106,9 –61805,5  
Чехія 2591,3 83,6 15798,5 113,5 –13207,2  
Швейцарiя 1003,0 35,9 16126,0 96,2 –15123,0  
Швецiя 857,1 376,0 22416,6 116,0 –21559,5  
Японія 2606,9 239,9 33953,6 402,0 –31346,7