Основні показники соціально-економічного розвитку Кагарлицького району

  Фактично за січень–червень 2017р. Темпи зростання у %
січень–червень 2017р. до січня–червня 2016р. довідково:
січень–червень 2016р. до січня–червня 2015р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн 294041,7 х х
Капітальні інвестиції1, тис.грн 66344 х х
Прийняття (введення) в експлуатацію загальної площі житла, м2 4478 115,7 124,6
Виробництво продукції тваринництва2      
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),т 2137,9 122,1 111,1
молоко, т 4101,3 96,5 93,3
  яйця, тис.шт х х
Вантажооборот3, млн.ткм 5,7 109,2 85,14
Пасажирооборот5, млн.пас.км 20,0 117,9 153,2
Експорт послуг, тис.дол.США 6 6 6
Імпорт послуг,тис.дол.США 6 6 6
Сальдо (+,–) 6 х х
Заробітна плата штатних працівників, нараховано в середньому працівнику7, грн 4862 139,3 116,9
Заборгованість із виплати заробітної плати – усього8, тис.грн х 34,8

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду, осіб

182 77,1 61,6

1 Без ПДВ.

2 Сільськогосподарські підприємства (крім малих).

3З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 Без урахування перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

6 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

7 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

8 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців, станом на 1 липня 2017р.