Основні показники соціально-економічного розвитку Кагарлицького району

  Фактично за січень–вересень 2017р. Темпи зростання у %
січень–вересень 2017р. до січня–вересня 2016р. довідково:
січень–вересень 2016р. до січня–вересня 2015р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн 441127,3 х х
Капітальні інвестиції1, тис.грн 106553 х х
Прийняття (введення) в експлуатацію загальної площі житла, м2 6501 100,4 150,3
Виробництво продукції тваринництва2      
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі),т 2711,0 112,7 116,2
  молоко, т 6152,6 95,7 96,5
  яйця, тис.шт х х
Вантажооборот3, млн.ткм 8,8 104,9 118,04
Пасажирооборот5, млн.пас.км 35,4 144,8 127,4
Експорт послуг, тис.дол.США 6 6 6
Імпорт послуг,тис.дол.США 6 6 6
Сальдо (+,–) 6 х х
Заробітна плата штатних працівників, нараховано в середньому працівнику7, грн 4957 135,6 119,5
Заборгованість із виплати заробітної плати – усього8, тис.грн 3,1 5,3 3,6

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду, осіб

159 69,7 71,5

1 Без ПДВ.

2 Сільськогосподарські підприємства (крім малих).

3З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

4 Без урахування перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями.

5 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

6 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

7 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

8 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців, станом на 1 липня 2017р.