Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2016 рік

КЗ »Центр первинної медико-санітарної допомоги Кагарлицького району»

код ЄДРПОУ 38085929

Предмет закупівлі
Код КЕКВ
(для
бюджетн
их
коштiв)

Очiкувана
вартiсть
предмета
закупiвелi з ПДВ

Процедур
а
закупiвлi
Орiснтовни
й
початок
проведенн
я
процедури
закупiвлi
Примiтка
1 2 3 4 5 6
ДК 016:2010-29.32.3 Запчастини та приладдя до моторних траеспортних засобів(частини та приладдя до транспортних засобів та двигунів) ДК 021:2015-34300000-0 2210 25181грн 00 коп(двадцять пять тисяч сто вісімдесят одна грн.00 коп)     Закупівлі не проводяться

ДК 016:2010- 20.59.4 Засоби змащувальні ( олива)

ДК 021:2015 -09134100

2210 2920 грн 00 коп(дві тисячі девятсот двадцять грн 00 коп0     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-22.11.11Шини та камери гумові(автошини) Дк 021:2015-34351100 2210 7000,00(сім тисяч грн 00 коп)     Закупівлі не проводяться
ДК 0166:2010-17.23.1Вироби паперові та картонні(бланки)ДК 021:2015-22820000-4 2210 5384,40 (пять тисяч триста вісімдесят чотири грн 40 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-22.19.73Вироби з гуми монолітної вулканізованої(штампи)ДК 021:2015-30192153-8 2210 512,00(пятсот дванадцять грн 00 коп)     Закупівлі не проводяться

ДК 016:2010-32,50.1Інструменти і прилади медичні,хірургічні (тонометри медичні) ДК 021:2015-33124100-6

2210

2974,10(дві тисячі девятсот сімдесят чотири грн 10 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-25.93.14 Господарчі матеріали(цвяхи) ДК 021:2015-44192200-4 2210 43,80(сорок три грн 80 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-25.72.1 Інструменти ручні(Лопата штик.)ДК 021:2015-44511110-92 2210 101,00(сто одна грн   00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-20.41.3 Мило ,засоби мийні та засоби для чищення Дк 021:2015-39831240-0 2210 712,50(сімсот дванадцять грн 50 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-25.72.1 Замки з ручками та завіси.Знаряддя,замки,ключі,петлі,кріпильні деталі(замки)(замки навісні) ДК 021:2015-44500000-5 2210 276,00(двісті сімдесят шість грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-20.30.1 Фарби і лаки на основі полімерів(фарба) ДК 021:2015-44800000-8 2210 217,00(Двісті сімнадцять грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-29.31.,22-30.00Стартери та стартер-генератори подвійної дії( (стартер) ДК 021:2015-31612200-1 2210 1650,00(одна тисяча шістсот пятдесят грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 01662010-19.20.3 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводи крім природного газу(Пропан) Дк 021:2015-09122100-4 2210 10028,20(десять тисячдвадцять вісім грн 20 коп)     Закупівлі не проводились
КДК 016:2010-21-20-1 Препарати фармацевтичні(ліки) ДК 021::2015-33600000-6 2220 13269,00(тринадцять тисяч двісті шістдесят девять грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
КДК016:2010-32.50.1 Інструменти і прилади медичні ДК 021:2015-33141310-6 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування(шприці) 2220 2646,00(дві тисячі шістсот сорок   шість грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 01662010-21.20.2 Препарати фармацевтичні ,інші.ДК 021:2015-33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування(Перевязувальні матеріали) 2220 355,00(триста пятдесят пять грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-22.19.6Предмети одягу та та аксесуари одягу з вулканізованої гуми ДК 021:2015—18424000-7 Рукавички(рукавички медичні оглядові) 2220 930,00 (девятсот тридцять грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-20.59.5Продукти хімічні різноманітні(медичного призначення)(Дезинфекційні засоби)ДК 021:2015-24455000-8 (дезинфікаційні засоби в асортимерті). 2220 800,00(вісімсот   грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК016-2010-61.10.11 Послуги щодо передавання даних і повідомлень ДК 021:2015-64211000-8 Послуги громадського телефонного звязку (Послуги телефонного звязку) 2240 9000,00грн(девять тисяч грн 00 коп)     Закупівлі не проводяться
ДК 016:2010-45.20.11 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних транспортних засобів звичайних Дк 021:2015-44144700-5 2240 5544,00(пять тисяч пятсот сорок чотири грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
Послуги по технічному обслуговуванню систем газопостачання(монтаж систем газопостачання)Дк 016:2010-43.22.20-00.00Дк 021:2015-50531200-8 2240 2574,93 грн (дві тисячі пятсот сімдесят чотири грн 93 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання ДК 021:2015-90511000-2 Послуги зі збирання сміття(Збирання побутових відходів) 2240 420,00 грн (чотириста двадцять грн 00 коп)    

Закупівлі не проводяться

Послуги з стерилізації медичних інструментіва 2240 1400,00 грн (одна тисяча чотириста грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
КДК 016:2010 -61.10.4 ) Послуги звязку інтернетом проводовими мережами ДК 021:2015-72400000-4 (Інтернет послуги) 2240 1061,07 грн (Одна тисяча шістдесят одна грн 07 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-35.30.1 Пара та гаряча вода ,постачання пари та гарячої води(постачання теплової енергії) ДК 021:2015-35.30.12.-0000 2271 85000,00грн (вісімдесят   пять тисяч грн 00 коп)     Закупівлі не проводились

ДК 016:2010-36.00.2 Оброблення та розподілення води трубопроводами.Дк 021:2015-65100000-4   Послуги з розподілу води та супутні послуги(Послуги водопостачання)

2272 2612,32грн (Дві тисячі шістсот дванадцять грн 32 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-37.00.1Послуги каналізаційні ДК 021:2015-90400000-1 Послуги у сфері водовідведення(Послуги водовідведення) 2272 10387,68грн (десять тисяч триста вісімдесят сім грн 68 коп)     Закупівлі не проводились
КДК 016:2010-35.11.1 Енергія електрична(Енергія електрична)КДК021:2015-09310000-5 2273 60550,00грн(Шістдесят   тисяч пятсот пятдесят грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
КДК 016:2010-06.20.1 Газ природний,скраплений,або в газоподібному стані(Природний газ) ДК 021:2015-09123000-7 2274 124450,00грн (сто двадцять чотири тисячі чотириста пятдесят грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
КДК 016:2010-85.60.185.60.1 Послуги освітянські допоміжні(Послуги у сфері освіти та навчання) ДК 021:2015-80000000-4 2282 3000,00грн (три тисячі грн 00 коп)     Закупівлі не проводились

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30 березня 2016 року №2

Головний лікар                             І.М.Карапіра

Головний бухгалтер                      О.В.Нечипоренко

Голова комітету
з конкурсних торгів                       Н.Г.Ведмеденко