Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2016 рік

КЗ »Центр первинної медико-санітарної допомоги Кагарлицького району»
код ЄДРПОУ 38085929

Предмет закупівлі Код КЕКВ
(для
бюджетн
их
коштiв)

Очiкувана
вартiсть
предмета
закупiвелi з ПДВ

Процедур
а
закупiвлi
Орiснтовни
й
початок
проведенн
я
процедури
закупiвлi
Примiтка
1 2 3 4 5 6
ДК 016:2010-29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів та двигунів , н.в.і.у . ДК 021:2015 -34330000-9 Запасні частини для вантажних транспортних засобів,фургонів та легкових автомобілів 2210 20000,00грн 00 коп(Двадцять тисяч грн 00 коп)     Закупівлі не проводяться

ДК 016:2010 -25.12.1 Двері,вікна й рами до них металеві ДК 021:2015-44221100-6 Вікна.

2210 20000,00грн 00 коп (двадцять тисяч грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 021:2015 -33695000-8 Продукція медичного призначення,крім лікарських засобів(кисневі подушки) 2210 1100,00гр 00 коп) (одна тисяча сто грн 00 коп)     Закупівлі не проводяться
ДК 016:2010 -21.20.1 Препарати фармацевтичні (ліки) ДК 021:2015 -33600000-6 Фармацевтична продукція (ліки) 2220 24165,75грн 00 коп)(двадцять чотири тисячі сто шістдесят пять грн 75 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-32.50.1 Інструменти і прилади медичні ДК 021:2015-33141310-6 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування (шприці) 2220 3539 грн 00 коп(три тисячі пятсот тридцять девять грн 00 коп)     Закупівлі не проводяться
ДК 016:2010-21.20.21.40.00 Антисироватка та вакцини(Вакцини для лікування людини) ДК 021:2015 2220 18495,25 грн(вісімнадцять тисяччотириста девяносто пять грн 25 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-22.19.6-Предмети одягу з вулканізованої гумииДк 021-2015:18424000-7 Рукавички медичні 2220 3058,50грн(три тисячі пятдесят вісім г рн 50 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010- 22.19.6 Матеріали медичні,шпателі,маски ДК 021:2015-33141000-0 Медичні матеріали одноразового застосування. 2220 3441,50 грн (три тисячі чотириста сорок одиа грн 50 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010 -62.02.3 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій ДК021:2015 -72253000-3 Послуги зпідтримки користуавчів та технічної підтримки(послуги з підключення д о системи дистанційного обслуговування «Клієнт –казначейство») 2240 3000,00грн(три тисячі грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-61.10..11 Послуги щодо передавання даних і повідомлень ДК 021:2015-64211000-8 Послуги громадського телефонного звязку(послуги телефонного звязку) 2240 4500,00 грн (Чотири тисячі пятсот гривень 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-43.22.2000-0 Послуги по технічному обслуговуванню систем газопостачання ДК 021:2015-50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів 2240 30500,00 грн (Тридцять тисяч пятсот грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів непридатних для вторинного використання   ДК 021:2015-90511000-2 Послуги зі збирання сміття( Збирання та вивіз твердих побутових відходів) 2240 1000,00грн (Одна тисяча грн 00 коп)     Закупівлі не проводились
ДК 016:2010-86.90.19-0000 Послуги у сфері охорони здоровя,інші,н.в.і.у. ДК 021:2015-50420000-5 Послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання(повірка медапраратури) 2240 2400,00грн (Дві тисячі чотириста грн 00 коп)     Закупівл2240
           
          Закупівлі не проводились

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29 липня 2016 року №4

Головний лікар                                          І.М.Карапіра

Головний бухгалтер                                  О.В.Нечипоренко

Голова комітету з конкурсних торгів            Н.Г.Ведмеденко