ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ для осіб з інвалідністю

04 06 2018№ 1 -  Я не працюю, отримую пенсію по інвалідності ІІІ групи внаслідок загального захворювання. Уклала договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, сплатила страхові внески та набула страховий стаж тривалістю 30 років. З якої дати мою пенсію по інвалідності буде обчислено в розмірі пенсії за віком?

- Відповідно до частини другої статті 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) особи з інвалідністю ІІІ групи, які не працюють, за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, зокрема, за наявності в жінок 30 років страхового стажу.

Обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком буде здійснено в терміни, передбачені статтею 45 Закону, згідно з поданою Вами заявою за умови, що на час її подання Ви не перебуватимете в трудових відносинах (не будете зареєстровані як суб’єкт підприємницької діяльності), а тривалість страхового стажу становить 30 років.

№ 2 - Мені 42 роки. У квітні мені встановили інвалідність ІІ групи. З якого часу я маю право на одержання пенсії по інвалідності?

- Згідно зі статтею 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) особи, визнані інвалідами ІІ групи, у віці від 40 до 42 років мають право на пенсію по інвалідності за наявності дев’яти років страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюють за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набуття чинності цього Закону.

Пенсію призначають з дня звернення, окрім випадків, коли пенсію призначають із більш раннього строку. Зокрема, пенсію по інвалідності призначають із дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності (стаття 45 Закону).

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення пенсії.

Якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважатимуть день приймання заяви про призначення пенсії. Якщо документи, які необхідно подати додатково, не буде подано протягом трьох місяців, пенсію призначають за наявними документами.

№ 3 -  У районному управлінні праці та соціального захисту я оформив компенсаційну виплату як особі, що здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи. Але з пенсії особи з інвалідністю І групи, за якою я доглядаю, зняли надбавку на догляд. Чи правильно це?

- Законом України «Про пенсійне забезпечення» передбачено встановлення особі з інвалідністю I групи надбавки до пенсії на догляд за нею, розмір якої визначено постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654.

Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 (зі змінами), фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено надбавку на догляд відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», щомісячну компенсаційну виплату не призначають.

Отже, якщо фізичній особі, яка постійно надає соціальні послуги особі з інвалідністю, призначено щомісячну компенсаційну виплату, виплата надбавки до пенсії на догляд особі з інвалідністю I групи припиняється.

Додаткова інформація