Зміни у пенсійному забезпеченні деяких категорій працівників

У 2016 році відбулося чимало змін у пенсійному законодавстві. Продовжуємо розглядати новації, які стосуються порядку виплати пенсії, призначеної за нормами Закону України «Про державну службу» ветеранам військової служби.

З 1 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 911- VIII від 24.12.2015 внесені зміни, зокрема, до статті 37 Закону України «Про державну службу» (далі - Закон) щодо порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Статтею 37 Закону передбачено, що у період з 1 січня 2016 року по 31 січня 2016 року особам (крім інвалідів І та II групи, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які працюють на посадах і на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

За наявності у особи посвідчення «Ветеран військової служби» та після надання його копії до органу Пенсійного фонду України виплата пенсії здійснюється у повному обсязі. Категорію осіб, яких віднесено до ветеранів військової служби, визначено статтею 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист». Право на отримання пенсії у повному обсязі надається лише на підставі посвідчення «Ветеран військової служби», виданого у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1601 від 30 серпня 1999 року.

Якщо ж особа, отримуючи пенсію, призначену відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», працює на інших посадах/роботах, пенсія, призначена згідно з цією статтею (крім інвалідів І та II групи, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність.

Разом з тим, звертаємо увагу, що обмеження щодо виплати пенсії, призначеної, зокрема, відповідно до статті 37 Закону, не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, призначених особам, які проходять військову службу або перебува­ють на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони Укра­їни, Міністерстві внутрішніх справ України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі Укра­їни, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь у антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, від­битті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об'єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

Додаткова інформація