Перелік документів, потрібних для призначення пенсії за віком


До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику.;
б) документи про стаж;
в) довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 1 липня 2000р.(за бажанням особи або у випадку,якщо тривалість страхового стажу після 1 липня 2000 року менше ніж 60 місяців);
г) паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце ЇЇ проживання (реєстрації) та вік).
Крім паспорта, за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймається довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), в тому числі органів місцевого самоврядування.
Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації);
д) фотокартка особи;
е) свідоцтво про шлюб ( для жінок);
ж) свідоцтво про народження (для жінок).


Перелік документів, які надаються при призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень

а) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї. За такий документ приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником;
б) посвідченя: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; документи, що підтверджують наявність заслуг, передбачених ст.11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
г) документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пунктом "г" ст.77 Закону України "Про пенсійне забезпечення").
д) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"). Такими документами є копія відповідного посвідчення встановленого зразка;
е) посвідчення "Почесний донор України", "Почесний донор СРСР" (для встановлення надбавки відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компонентів").

Перелік документів, які надаються для призначення пенсії із зниженням пенсійного віку


а) посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях;
б) довідка медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку ;
в) висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку;
г) довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору І групи - сліпим;
ґ)документи закладу охорони здоров'я про наявність відповідного захворювання: гіпофізарного нанізму (ліліпути), диспропорційні карлики;
д) посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 р. №122, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою проводились роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самоврядування (при призначенні пенсії із використанням норм ст.55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"');
е) документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку;
є) заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу РАГС про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), в разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда (при призначенні пенсії згідно з абзацом п'ятим п.З розділу XV "Прикінцеві положення" Закону №1058);
ж) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до ст.26 Закону України "Про зайнятість населення").
Документи, потрібні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і в копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.
Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.
Звернутися за призначенням пенсії можна в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку

Додаткова інформація