Порядок видачі пенсійних посвідчень

Порядок видачі пенсійних посвідчень затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.03.2004 №4-1 "Про порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах", яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 6.04.2004 за №427/9026.
Пенсійне посвідчення видається органами Пенсійного фонду і підтверджує призначення громадянину пенсії. Управління Пенсійного фонду України у районах та містах подають до Головного управління сформовані за кожною особою, яка подала заяву про призначення пенсії, такі відомості:
1. прізвище, ім'я, по батькові;
2. дата і місце народження;
3. стать;
4. номер особового рахунку;
5. вид пенсії;
6. термін дії.
Разом з відповідними відомостями подається електронна копія фотокартки, яка подала заяву про призначення пенсії. Головне управління подає не пізніше 12-ї години вівторка тижня, у якому збиралися відомості до Пенсійного фонду України зведені відомості. Якщо в посвідчення внесено неточний запис або виявлені помилки, воно підлягає поверненню, а особі видається нове посвідчення.
Посвідчення видаються пенсіонерам або особам, що їх представляють, управліннями Пенсійного фонду у районах та містах
Посвідчення оформлюється та видається безкоштовно особисто пенсіонеру або особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально засвідченого доручення під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень.
Посвідчення підлягає знищенню у випадку смерті особи, що звернулася за призначенням пенсії, у випадку відмови у призначенні пенсії внаслідок подання особою недостовірних даних необхідних для призначення пенсій, а також у інших випадках, коли особі не була призначена пенсія.
У разі якщо посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою пенсіонера видається дублікат посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.
Посвідчення, яке стало непридатним для користування, підлягає знищенню.
Пенсіонерам, які виявили бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний запис у пенсійній справі.
Старе посвідчення у цьому разі підлягає знищенню.

Додаткова інформація