У 2014 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зростатиме двічі


Відповідно до статті 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність встановлений в розмірі:
З 01 січня 2014 року – 949 гривень
З 01 липня 2014 року – 974 гривні
З 01 жовтня 2014 року – 1014 гривень

Для працездатних осіб:
З 01 січня 2014 року – 1218 гривень
З 01 липня 2014 року – 1250 гривень
З 01 жовтня 2014 року – 1301 гривня

Детальніше...

ЗМІНИ У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ З 1 ГРУДНЯ


З 1 грудня 2013 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшиться з 894 грн. до 949 грн. Таким чи¬ном, мінімальний розмір пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника на одного утриманця з 1 грудня 2013 року становить 949 грн. , мінімальна пенсія у зв'язку з втратою годувальника на двох утриманців — 1138,80 грн. , на трьох і більше 1423,50 грн. Шахтарі, що не працюють, на яких поширюється чинність Закону України «Про підви¬щення престижності шахтарсь¬кої праці», у грудні отримають пенсію в розмірі, не меншому за 2847 грн.
Перерахунки мінімального розміру пенсій за віком і над¬бавки за понаднормативний стаж у зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мініму¬му здійснюватимуться пенсіонерам, які не працюють.

Детальніше...

Мінімальна пенсійна виплата 85 – річним ветеранам війни з Японією

З 1 вересня 2013 року інвалідам з числа учасників бойових дій у період війни 1945 року з імперіалістичною Японією та учасникам бойових дій у період війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, мінімальна пенсійна виплата встановлюється в розмірі, передбаченому для інвалідів війни I групи – 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або 2547,90 грн.

Підстава для перерахунку: постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 723 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656".

Детальніше...

ПРО ОСТАННІ ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

З 1 липня 2013 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії".

Цим Законом:

1) урегульовано питання включення до страхового стажу періодів перебування жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й одержання у зв’язку з цим допомоги по вагітності і пологах;

Поширюється на осіб, яким пенсія призначається після 1 липня 2013 року

Детальніше...

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ

Питання визначення розміру пенсії врегульоване статтями 27, 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно вказаних статей розмір пенсії за віком залежить від тривалості страхового стажу (періоду, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок) та величини отримуваного у період роботи заробітку.

Механізм проведення перерахунків пенсій передбачений статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», згідно якої перерахунок пенсії проводиться:

Детальніше...

МІНІМАЛЬНА ТА МАКСИМАЛЬНА ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ

Відповідно до ст.46 Конституції України пенсії, інші види соціальних випла та допомог, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008р. за №265 у разі, коли місячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної доплати інвалідам з дитинства і дітям інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших виплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму.

Детальніше...

ОБОВ’ЯЗОК ПЕНСІОНЕРА

Згідно з пунктом 12 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1, у разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою особою протягом 10 днів надається органу, що призначає пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання). Надалі для проведення індексації подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації.

Детальніше...

Увага!!!

Для уникнення переплат та подальшого проведення утримань з пенсії пенсіонер зобов’язаний повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з 1 січня 2013
року встановлено прожитковий мінімумдляосіб,які втратилипрацездатність,врозмірі 894грн.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму органами Пенсійного фонду проведено перерахунки складових пенсійних виплат, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму: мінімальний розмір пенсії, доплата за понаднормовий стаж, мінімальна пенсійна виплата, підвищення ветеранам війни, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інші доплати і надбавки.

Детальніше...

ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ З 1 ЛИПНЯ 2013 РОКУ

З 1 липня 2013 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії». Цим Законом внесено зміни до деяких статей Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»(далі Закон №1058-IV) та Закону України«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі Закон №2262-XII):

Детальніше...

Підвищення пенсій ветеранам війни, яким виповнилося 85 років і більше

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 року № 151 внесено зміни до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій».

Відповідно до цих змін, з 1 травня 2013 року інвалідам війни 2, 3 групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, щомісячна державна адресна допомога до пенсії передбачена абзацем 1 пункту 1 зазначеної постанови, буде виплачуватися в розмірі, встановленому для інвалідів війни 1 групи.

Детальніше...

 

Додаткова інформація