Готуємося до позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Відповідальність за протипожежний стан приміщень виборчих дільниць та агітпунктів покладається особисто на керівників підприємств, установ та організацій, яким належать ці приміщення, а за додержання протипожежного режиму – на голів виборчих комісій, завідуючих агітпунктами та чер­гових.

Із приміщень виборчої дільниці та агітпункту має бути не менше двох евакуаційних виходів із дверима, що відчиня­ються в напрямку виходу з приміщення.

Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, кори­дори, тамбури постійно утримувати вільними і нічим не заха­ращувати.

Приміщення мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння (пожежними кранами, вогнегасника­ми тощо) відповідно до встановлених норм.

Необхідно всюди додержувати протипожежного ре­жиму. На виборчих дільницях та агітпунктах забороняється зберігати легкозаймисті рідини та користуватись відкритим вогнем.  Палити цигарки дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

Щоденно, після закінчення робочого дня, черговий по виборчій дільниці або агітпункту повинен ретельно ог­лянути всі приміщення і при виявленні порушень протипожежних правил вжити заходів до їх усунення. Всі особи, які беруть участь у роботі виборчих дільниць та агітпунктів, повинні знати і виконувати правила протипожежної безпеки, а при виникненні пожежі – негайно повідомити про це за телефоном 101 та найближчу ДПД господарства за телефоном 5-12-85,  після чого вжити заходів до евакуації людей і документів із приміщення та гасіння по­жежі своїми силами і наявними засобами пожежогасіння.

Додаткова інформація